Czy zdradę można wybaczyć? Tak. I to aż z 32 powodów!

W 2020 i w 2021 roku naukowcy opublikowali zaskakujące wyniki badań. Podczas rozmów z kobietami i mężczyznami na temat wybaczenia zdrady… okazało się, że istnieje cały wachlarz powodów, by przymknąć oko na to, że partner/ka zaliczył/a skok w bok.

Zastanawiasz się czasem jak to możliwe, że ludzie wybaczają sobie zdrady? Bo, że znasz kogoś zdradzonego to niemal pewne… Przynajmniej według bezlitosnej statystyki, problem zdrady dotyczy  20-25% małżeństw. I aż 75% związków przedmałżeńskich.

Dlaczego ludzie wybaczają zdradę?

Po analizie 32 wymienianych powodów wybaczenia zdrady, naukowcy podzielili je na cztery grupy.

I. Ponieważ już więcej mnie zdradzi

II. Ponieważ jestem zależna/zależny od partnera/partnerki

III. Ponieważ mamy dzieci

IV. Ponieważ sam/a zdradziłam/zdradziłem.

Skoro zdradził/a mnie raz, to znaczy, że już nigdy więcej…

Ludzie wierzą, że partner/ka nie zdradzi ich po raz drugi pod gdy:

1. pokaże, że naprawdę żałuje swojego skoku w bok

2. do zdrady doszło “przypadkiem” (cokolwiek to znaczy) i był to nic nieznaczący “epizod”

3. usłyszą wiarygodne wyjaśnienie, dlaczego doszło do zdrady

4. są pewni, że partner naprawdę ich kocha,

5. kochają partnera/partnerkę, który ją/go zdradził/a,

6. partner/a zdradził/a po raz pierwszy,

7. zdradzająca osoba sama się do tego przyzna,

8. do zdrady doszło tylko raz,

9. partner/ka robi wszystko, by udowodnić swoją miłość do zdradzonej osoby,

10. gdy zdrada nie była niczym poważnym,

11. gdy do skoku w bok doszło, gdy partner/ka był/a pod wpływem alkoholu,

12. związek z osobą, która zdradziła, trwa wiele lat,

13. partner/ka zdradził/a na początku związku,

14. jest im dobrze w związku z kimś, kto zdradził,

15. ich partner/ka przysięga, że nigdy więcej nie zdradzi,

16. uważają, że zrobili coś, co popchnęło partnera do zdrady

Wybaczę, bo jestem od niej/niego zależna/y

Druga grupa powodów wybaczenia zdrady to:

17. uzależnienie finansowe od partnera, który zdradził,

18. trudności w znalezieniu sobie innego partnera/partnerki,

19. brak możliwości wyprowadzki z domu,

20. pieniądze (drogi prezent) od osoby, która zdradził/a,

21. brak przyzwolenia na to, by ktokolwiek odebrał mi tę osobę,

22. przyzwyczajenie do bycia z osobą, która zdradziła,

23. namowy ze strony rodziny (przyjaciół), by wybaczyć zdradę,

24. “nie chcę zmarnować tego wszystkiego, co zainwestowałam/em w ten związek”,

25. podeszły wiek osoby zdradzonej,

26. groźby, że zdrajca/zdrajczyni popełni samobójstwo,

27. poważna choroba osoby, która zdradziła.

Wybaczę zdradę, bo mamy dzieci

Trzecia grupa powodów do wybaczenia zdrady, to dzieci. A konkretnie:

28. dzieci proszą, bym wybaczył/a zdradę,

29. nasze dzieci są jeszcze bardzo małe,

30. to, że po prostu mamy dzieci.

Wybaczę zdradę, bo też zdradziłam/zdradziłem

Ostatnia grupa powodów, które sprawiają, że ludzie wybaczają zdradę to fakt, że sami mają coś za uszami.

31. plany związane z okłamaniem osoby, która zdradziła,

32. sam/a kiedyś ją/go zdradziłam/zdradziłem.

Ciekawe. Czy ludzie, którzy wymieniali powody wybaczenia zdrady mieli na myśli:

  • powody, dla których sami wybaczyli zdradę?
  • powody, dla których to im wybaczono zdradę?
  • powody, o których słyszeli od znajomych?
  • powody, które tylko wydają im się takimi, dla których można wybaczyć zdradę?
  • powody, które sprawiają, że można wypaczyć (a nie wybaczyć) zdradę?

Literatura:

M. Apostolu, A. Demostenous: Dlaczego ludzie wybaczają niewierność swoich partnerów: taksonomia powodów. “Adaptacyjne zachowanie człowieka i fizjologia”, 2022, nr 7 (1)

M. R. Shrut, D. J. Weigel: Radzenie sobie z niewiernością: moderująca rola poczucia własnej wartości. “Osobowość i różnice indywidualne” 2022, nr 154

M. Bockarova: 32 powody, dla których ludzie wybaczają niewierność swym partnerom